'minOr'

Private Blah-Bl©g

'minOr'

Private Blah-Bl©g

وضعیت: اعترافات
'minOr'
پیام های کوتاه
 • ۶ خرداد ۹۷ , ۲۲:۳۵
  کما
بمیریم.
بمیریم اما تغییر نکنیم.

--
+ خروجی (You Either Die A Hero, Or You Live Long Enough To See Yourself Become The Villain)
 • ۲۰ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۴۳
 • mi nOr
+توضیح ندارہ
 • ۱۶ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۲
 • mi nOr
بگردی دنبال یہ راہ واسہ فرار از زندانی کہ خودت ساختیش، تا اینکہ کلید یہ در بستہ رو پیدا کنی. اما تمایلی نداشتہ باشی ازش رد شی.
... [یادش آمد کہ کسی منتظرش نیست، فلان]
این حجم از کم محلی دیگہ ظلمہ.
 • ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۲۳:۵۸
 • mi nOr
دو پاکت بهمن قرمز برای گذران این هفتہ بہ پادگان قاچاق کردم.
قرارمان کنار دیوار جنوبی مخابرات.
کد: سگ ها مرا نادیدہ میگیرند.
 • ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۰
 • mi nOr

حاج خانوم روزامون شبہ شبامونم نصفہ شبہ ھمہ چی تار و نسخ یہ نخ سیگاریم کہ اگه یہ کام‌ کم‌محلیَم از دست کسی بگیریم پسر کچل حسن-ناس‌باز میشہ رفیق خدمتیمون.

وابستگی بدہ خانوم.. بدہ. بہ سیگار یا آدما یا ھرچی...

شما خوب باش ولی

وابستہ نباش

نسخ میشی.

 • ۱۰ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۵
 • mi nOr
تنهایی ک چیز جدیدی نیست..
من فقط تابحال انقدر بی پناہ نشدہ بودم ک نیمی از شب نگذشتہ ماه قشون کشی کند روی تنهاییم وقتی پابندم اجازہ چندمتر قدم زدن را از من گرفتہ.
 • ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۵
 • mi nOr
توی طول روز ساعت هایی هستن که
وقتی بی هوا به ساعت روی دستم نگاه میندازم ..
یک دقیقه ازون جفت شدن های آشنا گذشته.
اسمشون رو گذاشتم "فراموشی روی بردار حلزون بر ثانیه".


بعدن نوشت: ساعت انتشار اتفاقی همین پست بهم ثابت کرد که <هنوزم نه>!
 • ۰۴ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۳
 • mi nOr

*
* تاریخ ِ 28م اردی‌بهشت به اشتباه ِ 29م
 • ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۳:۴۸
 • mi nOr

کاش این اهمیت دادن‌ها واقعی می‌بودن
کاش بپرسیم از خودمون جمله تایتل رو..
 • ۲۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۶:۳۱
 • mi nOr

این پست از نظر اخلاقی مناسب گروه‌های سنی خاص (-17) نیست.

 • ۱۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۷:۵۹
 • mi nOr

یک-

از خنده های قاه قاه شما متشکرم

از آنهایی که بطور مشکوکی ادامه دارند

می گویند از شما نیستم و بلاتکلیفی را تکلیف رهایی میدهد


دو-

چسناله‌هام رسیده به درجه سختی هاردِنِد.

فرشته‌هام آرام دور سرم‌ می‌چرخند و در گوشهایم زمزمه می‌کنند "تو زنده نخواهی ماند".


سه-

ما حل نشدنی بودیم

حتا توی پی.هاش ِ 4.5 سنگینی پاهات روی ِ ...چهار-
چه بی‌قرار ِ توام ای قرار ِ کنسل من/ چه کرده‌ای که نمیخواهدت ترا دلِ من/ صدای هق‌هق ِ زن با "مسافرین عزیز ..."/ و مقصدی که ندارد بلیت باطل ِ من.

 • ۱۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۱:۴۰
 • mi nOr