‘min☉r’

Private Blah-Bl©g

‘min☉r’

Private Blah-Bl©g

وضعیت: راف پَــچ
‘min☉r’
بایگانی
مثه بچه‌های خوب خودتون عانفالو کنید+ لطفن
  • 31 Mordad 96 ، 17:05
  • mi nOr

دچار سردرگمیَ ـم

توی زنجیر حرف هایی که گفتنش دردست و نگفتنتش نیز هم..

  • 28 Mehr 96 ، 16:49
  • mi nOr